Říjen 2010

Nestíhám!!

11. října 2010 v 16:13 | Peta-H
Chtěla bych se vám omluvit,že sem teď nic nepíšu- důvod: NESTÍHÁM!!!
Ale slibuju,že až budu mít čas,tedy o víkendu,přemůžu své líné ruce,přepíšu pár povídek a dám je sem.

Nějak to přežijem :D

7. října 2010 v 19:01 | Peta-H |  DENÍK
"Mě bolí hlava..... to neřeš..... já to snad nepřežiju!" - tak tohle byly nejčastěji používané fráze za dnešní den.... Už od rána mě ani Martě nebylo dobře.Rozhodly jsme se,že to v tom našem ústavečku nějak přežijem.První hodinu byla nuda- měli jsme češtinu.Druhou a třetí hodinu jsme se snažili alespoň trošku vnímat okolí,ale Martí usoudila,že to není možný.Tak když zazvonilo,vydali jsme se hnedka k automatu na kaffí a čokoládu,abychom se třošičku vzpamatovali.Zabralo to.
Další hodinu byla opět čeština,přičemž jsem Marťuli kreslila na ruku nějaké spletité vzory až do doby,kdy má černá milovaná gelovka dosloužila. :( :D Ale co se dá dělat...... Minuty ubíhaly a přišla hodina těláku.Učitelka rozhodla,že budeme zhruba v těch 8 - 9°C hrát venku baseball.
Všichni "natěšení" šli na hřiště a nám nezbývalo nic jiněho,než se k nim přidat.Přežili jsme to! Následovala už jenom matematika,při které jsme se na sebe s mojím dvojčetem-Martinkou jenom nechápavě koukali.Následovala cesta na oběd a do města.Šla naše celá "banda pakoňů" a měli jsme se dobře.Zítra na mě čeká zkoušení z biologie,dějepisu a kdo ví,co ještě ........ Moje zlatá Martinka a celá naše banda. Aspoň jeden důvod,proč se do toho růžovýho ústavu těšit...... :)

Jak naštvat lidi ?

6. října 2010 v 14:22 | Peta-H
 • Každému s kým mluvíte na všechno odpovídejte "to si jenom myslíš."
 • Volejte na různé 0800 operátory a zeptejte se, zdali s vámi nechtějí na rande.
 • Dívá-li se s vámi někdo na televizi, přepněte jiný kanál 10 minut před skončením filmu.
 • Pokud s někým mluvíte, opakujte po něm vše co řekl formou otázky.
 • Napište "X - ZAKOPANÝ POKLAD" na různá místa v něčí automapě.
 • Ptejte se lidí, jakého jsou pohlaví.
 • Lžete ohledně očividně zřejmých věcí, jako je například denní doba.
 • Nechte si nazdobený vánoční stromeček až do září.
 • Změňte si jméno na "Jan Aaaaanovák" kvůli prestiži a slávě být na prvním místě v telefonním seznamu.
 • Okusujte vypůjčené tužky.
 • Stříhejte trávu kolem vašeho domu nůžkami..
 • Ptejte se vašich kamarádů na divné otázky a jejich odpovědi si zapisujte. Mumlejte něco o psychologickém profilu.
 • V jukeboxu pusťte tu samou písničku 15x.
 • pozvěte hodně lidí na cizí oslavy.
 • Pořvávejte a mávejte na cizí lidi.
 • PIŠTE POUZE VELKÝMI PÍSMENY
 • pište pouze malými písmeny.
 • Zavolejte na operátora. Při otázce "Jak vám můžu pomoci?" odpovězte "Ne, díky, jen se tu rozhlížím."
 • Notujte si nahlas znělku z Milionáře a neustále ji opakujte .
 • Klouzejte se na každém hladkém povrchu.
 • Doma nastavte budíky na náhodné časy a rozmístěte je po celém bytě.
 • Naučte se morseovku a s přáteli mluvte pouze: ?píp pííííp pííííp píp píp pííííp píp??
 • Říkejte ostatním, že existují pouze ve vašich představách.
 • Nikdy se nikomu nedívejte do očí.
 • Pořád se někomu dívejte do oči.
 • Mluvte sami se sebou
 • Každé dvě vteřiny přepínejte televizi na jiný kanál.
 • Mluvte tak tiše, aby vám nikdo nerozuměl.
 • Říkejte každému, že jste bratranec Miloše Zemana
 • Foťte lidi na ulici a potom utečte

Shakespeare - citáty

6. října 2010 v 13:52 | Peta-H |  Citáty
Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.
Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.
V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.
Být či nebýt, to je oč tu běží.
Veselý člověk je mistrem své duše.
Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.
Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...
Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.
Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.
Krása tkví v oku pozorovatele.
Mít rád je víc, než milovat.
 _______________________________________________________________________________

Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý

________________________________________________________________________________

Čisté srdce se snadno nepoleká.
Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.
Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.
Nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše přemýšlení.
Čas ubíhá různě - podle toho s kým.
Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste.
Důležitou součástí odvahy je opatrnost.

________________________________________________________________________________

Ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů.

Dobré důvody musí ustoupit lepším.

Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost mírněna je milostí.

Zvyk krotí divokou bolest.

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co
jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic,
to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

Kolik pěkných bytostí tu je !

Jak krásné je lidstvo !

Starý člověk je podruhé dítětem.

Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.

Žert nehne duší v trýzni smrtelné.
Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti. Byl bych jen málo šťasten, kdybych to
mohl vyslovit.

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu.

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

Názory lidí jsou částí jejich štěstí.

Má láska tváří tolik,že vlastně není nic než karneval.

Být horlivý příliš je vždy nebezpečné.

Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli? Jste vy, chlapci, cháska! Ne v
srdcích, v očích jen je vaše láska!

Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo by to, jako bychom je
neměli.

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.
Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

Nic není špatné tak, tak zlé, tak marné, aby to nebylo i blahodárné, aniž co
dobré, aby zneužito se nezvrhalo v ohavnost, až líto.

V ohavnost se tak někdy mění ctnost a ve ctnost, tím co koná, ohavnost.
Důležitou součástí odvahy je opatrnost.

Duší vtipu je stručnost.

Nemoc je nakažlivá, kéž by byla i láska.

Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten kdo příliš cválá.

Jeho cit je slepý, a slepá láska po temnotě prahne.

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má
ceny.

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

Mír kážeš s mečem v ruce?!

Lidé by měli být, čím se zdají. A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.
Klobouk mnicha nedělá.
Smrt z Tebe vysála med dechu, ale nepřemohla Tě. Na tvojí krásu nemá.
Sám sobě zůstat věren.

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku.

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

Chci každou hodinu mít denně zprávu, protože v minutě je mnoho dnů..

Anonym nikdy za nic nestojí, nechť sám své jméno považuje za nic.

Jak v uchu černochově náušnice
žhne v tváře její spanilost,
nad lidský pomysl i nad žádost.
Jako když holubička k vranám sedne,
tak jiných krása vedle její bledne…
…že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být.

Čisté srdce se snadno nepoleká.

Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek.

Být či nebýt, to je oč tu běží.

Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.
Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska.

Nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše přemýšlení.

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.

Kdo nepocítil ran, se jizvám směje.

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá

Krása tkví v oku pozorovatele.
Křehkosti - tvé jméno je žena.

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé
milovali.
Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.
Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.
Mít rád je víc, než milovat.
Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!
Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.
Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.
Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.
Sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit, až se samým šířením
dočista ztratí
Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.
Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.
Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom,
co z nich vyrosteů.
Život je příběh vyprávěný blbcem.
Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.
Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.
Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.
Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.
Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to
zapomínáš.
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že
štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je
dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená
opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována…
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat
další.
Tak ty chceš umřít? A co já, lásko, a co já? Mám trčet na tomhle světě, který
bez tebe je zpustlejší než chlív?

Veselý člověk je mistrem své duše.

Hluboký pád přivodí často největší štěstí.